اعضای کنگره

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دانشگاه

علیرضا بوستانی پور

دکتری مشاوره

 

فرشته با عزت

دانشیار

مازندران

اقبال زارعی

دانشیار

هرمزگان

مرتضی عندلیب کورایم

استادیار

 

معصومه اسمعیلی

استاد

دانشگاه علامه طباطبایی

حسین اخلاقی کوهپایی

استادیار

دانشگاه فردوسی

منصوره شهریاری احمدی

استادیار

دانشگاه ازاد/ واحد تهران مرکز

اسماعیل سعدی پور

استاد

 

صدیقه رضایی دهنوی

استادیار

 

مهدیه رحمانیان

استادیار

 

فتح الله محمدیان

استادیار

 

اصغر شریفی

استادیار

 

رضا دهقانی

دکتری

 

حسن پاشا شریفی

استاد

 

نور محمد بخشانی

استاد

 

بهزاد تریوه

استادیار

 

علی امیری

جراح مغز و اعصاب

 

محمد حسن آسایش

استادیار

دانشگاه تهران

ثنا نوری مقدم

استادیار

دانشگاه سیستان و بلوچستان

ژاله رفاهی

استادیار

 

محمد سلطانی زاده

استادیار

پیام نور اصفهان

سمیرا فلاح

دکتری روانشناسی عمومی

دانشگاه آزاد کرمانشاه

مجید صفاری نیا

استاد

دانشگاه پیام نور

مژگان سپاه منصور

دانشیار

 

اصغر شریفی

استادیار

 

علیرضا نوروزی

روان پزشک مرکز ملی مطالعات اعتیاد

 

علی زاده محمدی

دانشیار

 

گیتا موللی

دانشیار

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

مریم کلهر نیا گل کار

استادیار

 

عبدالجواد احمدی

دانشیار

 

عباس حق پرست

استاد

 

مجید یوسفی لویه

استادیار

 

وحید نجاتی

دانشیار

دانشگاه شهید بهشتی

خدابخش احمدی

استاد تمام

 

ابراهیم تقی پور

استاد

دانشگاه شهید بهشتی

هاجر فلاح زاده

استادیار

دانشگاه شهید بهشتی

یدالله ابوالفتحی ممتاز

دانشیار

 

فرحناز محمدی شاهبلاغی

دکتری

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

شهرام محمد خانی

دانشیار

دانشگاه خوارزمی

بنفشه غرایی

دانشیار

دانشگاه علوم پزشکی ایران

محمد سلطانی زاده

استادیار

دانشگاه پیام نور

زهره حامیان

مربی

تربیت معلم همدان

طاهره السادات میرقایمی

استادیار

 

حمید وظیفه شناس

استادیار

 

بهمن علیمرادی

دکتری تخصصی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

امیر کشاورز

دکتری تخصصی

دانشگاه آزاد اسلامی. واحد سنندج

سوسن سالاری

استادیار

 

منا ابراهیمی زاده

مربی

 

تقی پور ابراهیم

استادیار

دانشگاه شهید بهشتی

وحید صادقی فیروزآبادی

استادیار

دانشگاه شهید بهشتی

علیرضا پیر خائفی

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی. واحد گرمسار

سعید عباسی ملکی

متخصص فارماکولوژی

 

محمود گودرزی

استادیار

 

جهانشیر توکلی زاده

استاد تمام

 

سید جلال یونسی

دکتری

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

منوچهر ازخوش

دکتری

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

حمید حیدری

 

دانشگاه اصفهان

محمد سعید خانجانی

دکتری

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

شادی نوروز علی

دکتری

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

صالحه پیریانی

استادیار

 

آذر آقایاری

دانشیار

دانشگاه پیام نور

علی اصغر کریمی

رزیدنت بیماری های داخلی

 

امیر محمد جلاددت

استادیار

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

بهمن بهمنی

دانشیار

 

سمیه کاظمی

دکتری

دانشگاه علامه طباطبایی

خانم دکتر پروین جعفری

 

هیئت علمی گروه مشاوره دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی