این همایش صرفا چکیده مقالات را دریافت می کند، لذا از ارسال خلاصه مبسوط یا مقاله کامل خودداری بفرمایید

محیط  Word2010يا بالاتر با حداقل 250کلمه و حداکثر 450 کلمه شامل زمینه و هدف، روش تحقیق، یافته ها، نتیجه گیری و کلمات کلیدی تهیّه و ارائه گردند. از ارائه رابطه، شکل و مرجع در چکیده خودداری گردد. عنوان مقاله با فونت14pt B Titr، متن اصلی با فونتB Zar 14 pt  و کلمات کلیدی با فونت B Zar 12 pt تهیّه شود. نام و نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان) به ترتیب اثرگذاری در طرح قید گردد. نام و نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان) به همراه با نام مؤسسه محل خدمت با فونت  Bold B Zar 12 pt و آدرس پست الکترونیکی تمام نویسندگان با فونت Times New Roman 10 pt در وسط صفحه و زیر عنوان و قبل از متن اصلی با یک خط فاصله با عنوان و دو خط فاصله با متن اصلی درج گردد. 

فاصله خطوط  Single انتخاب گردد و بعد از هر پاراگراف6 pt  فاصله لحاظ گردد. اندازه ی صفحات بايد برابر A4 و حدود بالا، پایين، چپ 2.5 سانتیمر و راست صفحه برابر 3 سانتي متر باشد. (توصيه مي شود كه از اين فايل، به عنوان فرمت و قالب اصلي مقاله استفاده شده و مطالب و محتويات تحقيق، در قسمت هاي مورد نظر و با مشخصات و فونت خواسته شده، كپي شود). 

چکیده مقاله باید به صورت تک ستونی نوشته شود. چکیده مقالاتی که در قالب این فرم ارسال نشده باشد مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

در هنگام ارسال چکیده مقالات ذکر شماره تلفن همراه و پست الکترونیک نویسنده مسئول الزامی می باشد.
مسئولیت صحت علمی و ادبی متن فرستاده شده و اسامی سایر نویسندگان با فرستنده مقاله (نویسنده مسئول) می باشد.

 

آخرین مهلت ارسال چکیده مقاله: 15 آذر 1402

برای دانلود فرمت چکیده اینجا کلیک کنید