[1]
ابوالفتحی ممتاز ی., “بررسی وضعیت روانشناختی زنان سالمند در دوران همه‌گیری کووید-19”, Tavan, ج 2, ش 1, دسامبر 2023.