[1]
ابوالفتحی ممتاز ی. 2023. بررسی وضعیت روانشناختی زنان سالمند در دوران همه‌گیری کووید-19. دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران. 2, 1 (دسامبر 2023). DOI:https://doi.org/10.2015/.343.