نقش استرس در سبب شناسی سندرم تخمدان پلی کیستیک و مقایسه روش های مداخله

  • وحیدرضا رحمانی 1
  • 1 دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 2 شماره 1 (1402)
چاپ شده: 2024-04-16

چکیده

زمینه و هدف: مطالعه مروری حاضر با هدف جمع بندی حضور و نقش استرس و همچنین رویکردهای درمانی اخیر شامل استفاده از داروها و مداخلات روانشناختی از جمله شناخت رفتاردرمانی و ACT در بهبود نتایج چرخه های درمان استرس این بیماران انجام شد.

روش: در این مطالعه مروری جهت یافتن مقالات مرتبط، پایگاه های اطلاعاتی PubMed، Science Direct، Google Scholar  با استفاده از کلمات کلیدی: سندروم تخمدان پلی کیستیک، استرس، درمان استرس در سندروم تخمدان پلی کیستیک با استفاده از عملکردهای “OR” , “AND” از ژانویه 2020تا ژانویه 2024 مورد جستجو قرار گرفتند.

یافته‌ها: پس از بررسی تمامی مقالات در این زمینه مشخص شد سندروم تخمدان پلی کیستیک به عنوان یک بیماری ژنتیکی و خود ایمنی با درجاتی از التهاب همراه است که نقش مهمی در سبب شناسی، پیشرفت و بروز بیماری دارد. اختلال در تخمک گذاری بیمار، افزایش غلظت رادیکال های آزاد اکسیژن در سلول های گرانولوزا و همچنین مایع فولیکولی در بیماران سندروم تخمدان پلی کیستیک تحت درمان گزارش شده است.

نتیجه گیری، به نظر می رسد برای کاهش اثرات سوء استرس می بایست از مداخله های روانشناختی و دارو درمانی استفاده کرد. که با توجه به مقالات مقایسه ای به نظر میرسد در هر نمونه بسته به شرایط، تعداد جلسات و همکاری فرد، درمان خاصی بهتر و در زمان کمتری استرس را کاهش می دهد. بنابراین توصیه می شود درمانگران و روانشناسان، بسته به شرایط بیمار، از درمان مناسب برای کاهش استرس استفاده کنند.

.

کلمات کلیدی: کلمات کليدي: سندروم تخمدان پلی کیستیک، استرس، اضطراب، درمان CBT،  درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

ارجاع به مقاله
[1]
رحمانی و., “نقش استرس در سبب شناسی سندرم تخمدان پلی کیستیک و مقایسه روش های مداخله”, Tavan, ج 2, ش 1, آوریل 2024.

  • دفعات مشاهده مقاله: 5