اثربخشی موسیقی درمانی شناختی رفتاری(CBMT) بر بهبود اختلال اضطراب فراگیر (GAD)، کودک ۸ تا ۹ سال(مطالعه موردی)

  • پروانه یزدان پناه 1
  • سحاب تربتی 2
  • 1 یزدان پناه
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 2 شماره 1 (1402)
چاپ شده: 2024-02-02

چکیده

اثربخشی موسیقی درمانی شناختی رفتاری(CBMT) بر بهبود اختلال اضطراب فراگیر (GAD)، کودک ۸ تا ۹ سال(مطالعه موردی)

 

1-سحاب تربتی(هنردرمانگر)

پژوهشکده علوم تحقیقات مهارت وفناوری

sahab.torbati@yahoo.com ایمیل:

2-پروانه یزدان پناه

کارشناس ارشدحقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز/دانشجوی کارشناسی ارشدروانشناسی بالینی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران جنوب

ایمیل:  parvaneh@gmail.com2015

 

 

 

زمینه و هدف:

اختلال اضطراب فراگیر یکی از انواع اختلالات اضطرابی است که ویژگی اصلی آن نگرانی و اضطراب شدید(پیش بینی بیم‌ناکانه) درباره تعدادی از حوادث یا رویدادها است. شواهد دارویی و غیر دارویی نشان می­دهد که حداقل 50٪ از بیماران مبتلا به GAD با وجود درمان های سطح یک، باز هم نشانه های بیماری در آنها دیده می شود. CBMT به عنوان یک درمان غیر دارویی، امکان پذیر است. درCBMT از موسیقی برای تقویت بعضی از رفتارها و اصلاح‌کردن برخی دیگر از آنها استفاده می‌شود. این روش هدفمند است نه بداهه و ممکن است گوش‌دادن به موسیقی، رقصیدن، آواز خواندن یا نواختن ساز را شامل شود.

روش:

پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی بصورت مطالعه موردی پیش و پس آزمون از میان کودکان دچار GAD  با اختلال اضطراب کودکی، به روش نمونه گیری در دسترس و به صورت تصادفی ساده که در جلساتCBMT شرکت کردند. ارزیابی و تست توسط پرسشنامه استاندارد رتبه بندی بالینی، مشاهده رفتاری، مشاهده والدینی و خودگزارش، بسته هوش معنوی کودک و اشتیاق کودک[1] و اضطراب و افسردگی بک صورت پذیرفت. کودک در جلساتCBMT در ۲۴ جلسه به مدت ۶۰ دقیقه یک روز در هفته برگزار شد، شرکت کرد. این جلسات در موسسه علوم و فنون هنردرمانى سحاب و بنیاد هنردرمانی بهزیستی تهران تشکیل گردید.

 

یافته‌ها:

نتایج تحلیل با اندازه‌گیری مکرر نشان داد CBMTبر GAD کودک مؤثر و ماندگاری اثر دارد. تجزیه و تحلیل آماری و مقایسه میانگین کل در پیش و پس آزمون برای اضطراب و همچنین پیش و پس آزمون با استفاده از آمار ویلکاکسون (BAI) نشان داد که اندازه اثر مداخلاتCBMT در درمان GAD زیاد است. داده ها با استفاده از آزمون تست موسیقی درمانی سحاب [2]تجزیه وتحلیل شد.

 

نتیجه گیری:

نتایج بیانگر اینست تمریناتCBMT کودک دچار GAD که باعث ناتوانی، خستگی و ضعف شدید، مشکلات تمرکز، اختلال خواب و افکار پریشان می شود را کاهش و بهبود می دهد. همراهی جلسات CBMT بر بهبود GAD بعنوان بخش مهمی از درمان می باشد.

 

 کلمات کليدي:

موسیقی درمانی، درمان شناختی رفتاری، اختلال اضطراب فراگیر.

 

 

 

 

1  2 سحاب تربتی و همکاران، مرکز جامع آموزش هنردرمانی تهران ۱۴۰۱- پرسشنامه طراحی شده بر اساس مهارتهای دیداری/ شنیداری/گفتاری وحرکتی و همچنین انجام فعالیت های عملی و پرسش و پاسخ و مشاهدات بالینی،فرد محور  و والد محور.

 

سحاب تربتی، Sahab.torbati@yahoo.com ، 09120857463، 02177955775

 

 

 

 

کلمات کلیدی: موسیقی درمانی، درمان شناختی رفتاری، اختلال اضطراب فراگیر.

ارجاع به مقاله
[1]
یزدان پناه پ. و تربتی س., “اثربخشی موسیقی درمانی شناختی رفتاری(CBMT) بر بهبود اختلال اضطراب فراگیر (GAD)، کودک ۸ تا ۹ سال(مطالعه موردی)”, Tavan, ج 2, ش 1, فوریه 2024.

  • دفعات مشاهده مقاله: 7

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده