بررسی وضعیت روانشناختی مردان سالمند ایرانی در دوران همه گیری کرونا در سال 1400

  • یداله ابوالفتحی ممتاز 1
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 2 شماره 1 (1402)
چاپ شده: 2023-12-30

چکیده

زمینه و هدف:  بیماری کوید19 به عنوان یک بیماری همه گیر که اثرات همه جانبه از جمله اجتماعی، اقتصادی و روان شناختی طولانی مدت بر افراد داشته است، ترس و اضطراب زیادی را ایجاد کرده است. سالمندان به عنوان گروه های آسیب پذیر مستعد تجربه اثرات ناگوار همه گیری ها می باشند. با توجه به شیوع بالاتر عوامل خطر مرگ و میر در مردان، مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات روان شناختی کرونا بر مردان سالمند ایرانی انجام شد.

 

روش: مطالعه حاضر بخشی از یک پیمایش ملی آنلاین با کد IR.USWR.REC.1400.145  که در 31 استان کشور بر روی 667 مرد سالمند انجام شد. در این مطالعه احساسات یا اثرات روانشناختی کوید19 توسط چک لیست معتبر ارزیابی احساسات رینولد و همکاران (2008)  ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS  نسخه 23 انجام گردید.

یافتهها: در مطالعه حاضر که بر روی 667 مرد سالمند ایرانی انجام شد، مشارکت کنندگان مردان سالمند با میانگین سنی 69.89 (M:69.89 , SD:7.61) در محدوده سنی 60-96 سال بودند. بیشترین احساسات تجربه شده در مردان سالمند  شامل دلتنگی(22.5%)، کلافگی(20.7%)، ناراحتی(20.2%) و نگرانی(19.8%) است و کمترین احساسات تجربه شده به ترتیب شامل شادی(1.3%)، گناه(1.6%) و راحتی و آسایش(1.9%) بود. سالمندان مرد مبتلا به فشار خون و دیابت بطور معنی داری ترس ، درماندگی ، تنهایی ، ناراحتی و دلتنگی بیشتری را تجربه کرده بودند.

نتیجهگیری: با توجه به نتایج حاصله به نظر میرسد که گروه مردان به ویژه سالمندان مرد با سابقه فشار خون و دیابت به طرز قابل توجهی خطرات روانشناختی ناشی از بیماری کوید19 را تجربه کرده اند بنابراین نیاز است که مداخلات مشاوره ای و روانشناختی لازم جهت حفظ سلامت روان آن ها انجام شود.

 

 

کلمات کلیدی: وضعیت روانشناختی، دلتنگی، شادی، سالمند، مردان، کرونا

ارجاع به مقاله
[1]
ابوالفتحی ممتاز ی., “بررسی وضعیت روانشناختی مردان سالمند ایرانی در دوران همه گیری کرونا در سال 1400”, Tavan, ج 2, ش 1, دسامبر 2023.

  • دفعات مشاهده مقاله: 11