مروری بر تأثیر مداخلات روانشناختی و عوامل تاثیرگذار بر اضطراب بیماران عروق کرونر قلبی

مروری بر متون پژوهشی

  • میثاق احمدزاده 1
  • عاطفه عربی 2
  • 1 دانشگاه تهران
  • 2 دانشجوی دکترا روانشناسی سلامت ، دانشکدگان روانشناسی ، دانشگاه تهران، تهران، ايران.
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 2 شماره 1 (1402)
چاپ شده: 2023-12-09

چکیده

 

 

زمینه و هدف: این مطالعه مروری با هدف بررسی تاثیر مداخلات روانشناختی بر کاهش اضطراب بیماران عروق کرونر قلبی در هنگام مراجعه به بخش قلب انجام شد.

روش: در این مطالعه مروری روایتی برای جمع آوری داده ها از پایگاه های داده ای علمی و موتورهای جست وجو نظیر Scopus ،Magiran، Google Scholar،PubMed، Proquestبرای یافتن متون منتشرشده از ابتدای سال 2017 تا سال 2023 استفاده شد. کلیدواژه های جستوجو شامل Coronary arteries of the heart،Psychological treatment وanxiety  بودند. مقالاتی که جهت مرور انتخاب شدند از نوع مداخله ای یا توصیفی، به زبان فارسی یا انگلیسی، و دارای متن کامل قابل دسترس بودند. معیار انتخاب مقالات، تشابه موضوعی با عنوان مورد مرور، مربوط به اضراب افراد دارای مشکلات قلبی ­عروقی و ارزش آن در تشخیص و درمان زود­هنگام اختلالات مرتبط با کرونری قلب بودند.یافته‌ها، در مجموع 35 مقاله یافت شد که پس از حذف مقاالت فاقد معیارهای ورود، 10 مقاله مرتبط با موضوع در مرور باقی ماند. تاثیر استرس و اضطراب، مداخلات درمانی موثر و موانع دسترسی و پیشنهادات جهت سریع بالا بردن کیفیت زندگی افراد با مشکلات عروق کرونر قلب مرور شد.نتیجه گیری، درمان های شناختی رفتاری و مرتبط با آن در کاهش اضطراب افراد دارای مشکلات عروق ­کرونر قلب و اصلاح سبک زندگی آنها موثر بوده و سریع ترین اثر گذاری را دارا بوده است.

 

کلمات کلیدی: کرونر قلب، اضطراب، درمان شناختی و رفتاری، مشکلات قلبی عروقی

ارجاع به مقاله
[1]
احمدزاده م. و عربی ع., “مروری بر تأثیر مداخلات روانشناختی و عوامل تاثیرگذار بر اضطراب بیماران عروق کرونر قلبی”, Tavan, ج 2, ش 1, دسامبر 2023.

  • دفعات مشاهده مقاله: 93