برای ارسال مقاله نیاز به ثبت‌نام و ورود به سامانه است.

چک‌لیست آماده‌سازی برای ارسال مقاله

به‌عنوان مرحله‌ای از روند ارسال مقاله ، لازم است که نویسندگان از مهیا بودن اقلام مختلف برای ارسال مقاله اطمینان حاصل کنند. برای این کار لازم است که اقلام موجود در چک‌لیست زیر را بررسی نموده و در صورت مهیا بودن جلوی آن تیک بزنند.
  • مقاله ارسالی قبلاً چاپ نشده و هم در هیچ مجله دیگری تحت داوری برای چاپ نمی‌باشد.
  • متن مقاله با فرمت wordبر طبق اصول مقاله‌نویسی و مرجع‌نگاری اشاره شده در راهنمای نویسندگان می‌باشد. این راهنما در قسمت درباره مجله قابل مشاهده است.

بیانیه محرمانگی

نام‌ها و ایمیل‌های وارد شده در سایت مجله، فقط در اهداف بیان شده بکار می‌رود و در دسترس هیچ شخص یا سازمان دیگری قرار نخواهد گرفت.