محورهای کنگره

محورهای کنگره:

ماهیت مشاوره توانبخشی (نظریه ها، مکاتب،ابزار سنجش و ارزیابی،صلاحیت های حرفه ای و اخلاقی مشاور توان بخشی، جایگاه و نقش مشاورتوانبخشی در تیم سلامت)

مشاوره توانبخشی و آسیب های اجتماعی (اختلال مصرف مواد، تکدی گری، کودکان کار، بی خانمانی، تغییر جنسیت،  طلاق،  کودک  آزاری، خشونت علیه زنان)

مشاوره توانبخشی در حوادث و بلایای طبیعی وانسانی (زلزله، سیل، جنگ، آتش سوزی،  همه گیری (بیماری)، قحطی، بهمن،  خشکسالی و.....)

مشاوره توانبخشی در اختلالات روانشناختی ناتوان کننده

مشاوره توانبخشی در ارتقای سلامت (اصلاح سبک زندگی ، سازگاری پس از ترخیص از زندان، سازگاری پس ازترخیص از زندان با خانواده، کمک به سازگاری خانوادگی، شغلی، اجتماعی مددجویان تحت  پوشش کمیته امدادو سازمان بهزیستی، کمک به سازگاری خانوادگی، شغلی ، اجتماعی جانبازان و بیماران اعصاب روان سازگاری بعد از طلاق، فرزندپروری بعد از طلاق و ....)

مشاوره توانبخشی و مراقبین حرفه ای (مراقبت از مراقبت کنندگان)

مشاوره توانبخشی و رسانه  (نقش رسانه در گسترش مشاوره توانبخشی)

مشاوره توانبخشی در بیماری ها و معلولیت های جسمی (بیماری های مـزمن جسـمی و غیرقابل علاج، معلولیت های جسمی)

مشاوره توانبخشی در مدارس عادی و نیازهای ویژه (یادگیری حرکتی، نارسایی حرکتی، مشکلات نارسایی خفیف هوشی، نارسایی شناختی، دانش آموزان درگیر مشکلات اجتماعی خانواده)

مشاوره توانبخش و تکنولوژی(نقش تکنولوژی در ارتقای مشاوره توانبخشی)

کرونا و مشاوره توانبخشی