1.
تقدسی کارگر س, حمزه گردشی ز, شاه حسینی ز. الف عوامل روانشناختی موثر در رشد و تکامل کودک: یک مطالعه مروری. Tavan [اینترنت]. 15جولای2021 [ارجاع شده 27فوریه2024];1(1). Available from: http://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/250