1.
رحیمی س. تاثیر سبکهای فرزندپروری بر احساس تنهایی کودکان ناشنوا. Tavan [اینترنت]. 15جولای2021 [ارجاع شده 27فوریه2024];1(1). Available from: http://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/201