1.
ایزدی ز. اثربخشی آموزش مثبت نگری بر کاهش ناایمنی روانی دانش آموزان خانواده های طلاق. Tavan [اینترنت]. 15جولای2021 [ارجاع شده 27فوریه2024];1(1). Available from: http://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/160