1.
شهبازی ب. بررسی شیوع و فاکتورهای زمینه ساز ناهنجاری های ناشی از ایمبالانس های عضلانی در ستون فقرات "مروری نظام مند بر مطالعات گذشته". Tavan [اینترنت]. 15جولای2021 [ارجاع شده 27فوریه2024];1(1). Available from: http://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/144