1.
رنجبر کوچکسرایی س, روحانی نسب م, نیکجو پ. نگاهی بر توانبخشی در بیماران اوتیسم و خانواده آنان. Tavan [اینترنت]. 15جولای2021 [ارجاع شده 27فوریه2024];1(1). Available from: http://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/131