ایمانی سعید, رضوانی نیما, کچوییان ملیکا, و کمانی ملیکا. “پیش بینی افسردگی بر اساس اعتیاد به سیگار در دانشجویان”. دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران 2, no. 1 (اکتبر 23, 2023). دسترسی جولای 18, 2024. http://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/307.