ستودن حق حبیبه. “ح بررسی فراوانی و الگوی سالمندآزاري در سالمندان ایران و جهان”. دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران 1, no. 1 (جولای 15, 2021). دسترسی فوریه 27, 2024. http://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/236.