قلی تبار مژگان, و داداشی نسرین. “نیازهای توانبخشی در بیماران نارسایی قلبی: یک مطالعه ی مروری”. دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران 1, no. 1 (جولای 15, 2021). دسترسی فوریه 27, 2024. http://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/188.