صالح ه., بهمنی ب., و طاهری ا. ع. “نقش حمایت اجتماعی و امید در پیش بینی کیفیت زندگی سالمندان”. دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, ج 1, ش 1, July 2021, doi:10.2015/.222.