کاظمی ز. “راهکارهایی برای توانبخشی کودکان مبتلا به اختلال یادگیری خواندن”. دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, ج 1, ش 1, July 2021, doi:10.2015/.206.