[1]
ورعی پ. و ممدوحی ز., “مقاله خبری: نقش احتمالی کانون همیاران سلامت دانشگاه تبریز در پیشگیری از اعتیاد دانشجویان با استفاده از رویکرد نشر اطلاعات در دوران شیوع ویروس کرونا”, Tavan, ج 1, ش 1, جولای 2021.