[1]
عطائی رضوان ز., “تاثیر بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی_رفتاری بر توانبخشی و کاهش رفتارهای کلیشه ای در کودکان مبتلا به اتیسم”, Tavan, ج 1, ش 1, جولای 2021.