[1]
صالح ه., بهمنی ب., و طاهری ا. ع., “نقش حمایت اجتماعی و امید در پیش بینی کیفیت زندگی سالمندان”, Tavan, ج 1, ش 1, جولای 2021.