[1]
رحیمی س., “تاثیر سبکهای فرزندپروری بر احساس تنهایی کودکان ناشنوا”, Tavan, ج 1, ش 1, جولای 2021.