[1]
ایزدی ز., “اثربخشی آموزش مثبت نگری بر کاهش ناایمنی روانی دانش آموزان خانواده های طلاق”, Tavan, ج 1, ش 1, جولای 2021.