[1]
آبباریکی ر., “نقش میانجی گری سلامت معنوی، در ارتباط احساس تنهایی، اعتیاد به اینترنت و ویژگی های شخصیتی با دلزدگی زناشویی در پرستاران زن”, Tavan, ج 1, ش 1, جولای 2021.