زین العابدینی م. و کاکابرایی ک. (2021) “کارکردهای روانشناختی مشاوره توانبخشی در بهبود عملکرد افراد با نیازهای ویژه و مبتلایان به بیماری های مزمن و صعب العلاج”, دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, 1(1). doi: 10.2015/.238.