میریان مهزاد سادات, و فروزنده الهام. 2021. “مروری بر درمان های توانبخشی و روان‌شناختی بیماری آلزایمر”. دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران 1 (1). https://doi.org/10.2015/.184.