تقدسی کارگر س.; حمزه گردشی ز.; شاه حسینی ز. الف عوامل روانشناختی موثر در رشد و تکامل کودک: یک مطالعه مروری. دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, v. 1, n. 1, 15 jul. 2021.