عطائی رضوان ز. تاثیر بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی_رفتاری بر توانبخشی و کاهش رفتارهای کلیشه ای در کودکان مبتلا به اتیسم. دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, v. 1, n. 1, 15 jul. 2021.