صالح ه.; بهمنی ب.; طاهری ا. ع. نقش حمایت اجتماعی و امید در پیش بینی کیفیت زندگی سالمندان. دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, v. 1, n. 1, 15 jul. 2021.