زین العابدینی م., & کاکابرایی ک. (2021). کارکردهای روانشناختی مشاوره توانبخشی در بهبود عملکرد افراد با نیازهای ویژه و مبتلایان به بیماری های مزمن و صعب العلاج. دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, 1(1). https://doi.org/10.2015/.238