میریان م. س., & فروزنده ا. (2021). مروری بر درمان های توانبخشی و روان‌شناختی بیماری آلزایمر. دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, 1(1). https://doi.org/10.2015/.184