(1)
صالح ه.; بهمنی ب.; طاهری ا. ع. نقش حمایت اجتماعی و امید در پیش بینی کیفیت زندگی سالمندان. Tavan 2021, 1.