[1]
ایزدی ز. 2021. اثربخشی آموزش مثبت نگری بر کاهش ناایمنی روانی دانش آموزان خانواده های طلاق. دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران. 1, 1 (جولای 2021). DOI:https://doi.org/10.2015/.160.