[1]
آبباریکی ر. 2021. نقش میانجی گری سلامت معنوی، در ارتباط احساس تنهایی، اعتیاد به اینترنت و ویژگی های شخصیتی با دلزدگی زناشویی در پرستاران زن. دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران. 1, 1 (جولای 2021). DOI:https://doi.org/10.2015/.146.