[1]
فروغان م., رستمی م. و یونسی س.ج. 2021. روا سازی و اعتبار یابی مقیاس افکار خودکشی سالمندی. دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران. 1, 1 (جولای 2021). DOI:https://doi.org/10.2015/.145.