[1]
شهبازی ب. 2021. بررسی شیوع و فاکتورهای زمینه ساز ناهنجاری های ناشی از ایمبالانس های عضلانی در ستون فقرات "مروری نظام مند بر مطالعات گذشته". دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران. 1, 1 (جولای 2021). DOI:https://doi.org/10.2015/.144.