[1]
رنجبر کوچکسرایی س., روحانی نسب م. و نیکجو پ. 2021. نگاهی بر توانبخشی در بیماران اوتیسم و خانواده آنان. دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران. 1, 1 (جولای 2021). DOI:https://doi.org/10.2015/.131.