سازگاری با خانواده پس از ترخیص از زندان: یک مرور نظام‌مند

  • امیررضا کبودوند 1
  • 1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 2 شماره 1 (1402)
چاپ شده: 2024-02-28

چکیده

زمینه و هدف: بازگشت موفق به جامعه پس از آزادی از زندان، مستلزم مواجهه با چالش‌های پیچیده‌ای است که در میان آن‌ها، سازگاری با خانواده به‌عنوان یک حوزة کلیدی اما کمتر موردمطالعه قرار گرفته، اهمیت می‌یابد. این مرور نظام‌مند، تحقیقات موجود در زمینة بررسی چالش‌ها و تسهیل‌ گرهای سازگاری با خانواده پس از آزادی را باهدف ارائة اطلاعاتی جهت استفاده متخصصان و پژوهشگران فعال در این حوزة حیاتی، گردآورده است.

روش: بر اساس پروتکل PRISMA، جستجوی جامعی در پایگاه‌های دادة علمی (PubMed، PsycINFO، Google Scholar،  Science Direct، Magiran، SID) با استفاده از کلیدواژه‌های لاتین " prison release"، "reintegration"، "family adjustment" و "post-incarceration " و معادل فارسی آنها انجام گرفت. به‌منظور دستیابی به بینش‌های اخیر، اولویت با مطالعات منتشر شده از سال ۲۰۱۹ به بعد بود. معیارهای ورود، پژوهش‌های مورد داوری همتا که تجربیات افراد سابقاً زندانی (FIIs) و خانواده‌هایشان را در طولِ سازگاری پس از آزادی بررسی کرده‌اند، در برمی‌گرفت. به‌منظور گستردگی دامنه، مطالعاتی که صرفاً بر ساختارهای خاص خانواده یا کودکان متمرکز بودند، از بررسی خارج شدند. در  نهایت ۱۹ مقاله مرتبط باهدف، مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‌ها: با واکاوی داده‌ها، مضامین محوری ذیل به‌عنوان عوامل مؤثر بر سازگاری با خانواده آشکار گردید:

۱) چالش‌ها: موانع ارتباطی، تروما و مشکلات سلامت روان، انگ اجتماعی و انزوا، فشارهای مالی و چالش‌های ناشی از تطبیق با نقش‌های جدید، به‌عنوان عوامل بازدارنده شناسایی شدند.

۲) تسهیل‌ گرها: پیوندهای مستحکم خانوادگی پیش از حبس، ارتباط باز و محترمانه، دسترسی به خدمات مشاوره خانواده و گروه‌های حمایتی و استفاده از منابع جامعه و برنامه‌های بازگشت به زندگی، به‌عنوان عوامل حمایتی شناسایی شدند.

نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان داد که درک این پویایی‌ها و ارتقای منابع حمایتی، نقشی کلیدی در بازگشت موفق به جامعه ایفا می‌کند. ارتباطات باز، پیوندهای خانوادگی محکم و دسترسی به سیستم‌های حمایتی، سبب بهبود قابل‌توجه فرایند بازگشت به جامعه برای افراد سابقاً زندانی (FIIs) و خانواده‌هایشان می‌شود.

کلمات کليدي: سازگاری، خانواده، ترخیص، زندان، سلامت روان

کلمات کلیدی: سازگاری، خانواده، ترخیص، زندان، سلامت روان

ارجاع به مقاله
[1]
کبودوند ا., “سازگاری با خانواده پس از ترخیص از زندان: یک مرور نظام‌مند”, Tavan, ج 2, ش 1, فوریه 2024.

  • دفعات مشاهده مقاله: 740