الف پیامدها و راهکارهای پیشگیری از خشونت خانگی در کودکان: یک مطالعه مروری

  • سمیه تقدسی کارگر 1
  • زینب حمزه گردشی 2
  • زهره شاه حسینی 3
  • 1 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 1 شماره 1 (1400)
چاپ شده: 2021-07-15

چکیده

زمینه و هدف: خشونت خانگی به معنای سوء استفاده فیزیکی، روانی و جنسی بین اعضای خانواده است. خشونت خانگی واقعیتی غیر قابل انکار در دنیای امروز است و تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر روزه به میزان ان افزوده است. لذا هدف از این مطالعه، مروری بر پیامدها و راهکارهای پیشگیری از خشونت خانگی در کودکان می باشد.

روش: مطالعه حاضر یک مطالعه مروری است که کلیه مقالات چاپ شده در سالهای(1999-2021) مورد بررسی قرار گرفتند. جهت نگارش این خلاصه مقاله با استفاده از کلید واژه های لاتین Domestic violence، child OR children، Domestic Violence Counseling و معادل فارسی آنها در پایگاه اطلاعاتی google scholar و پایگاه های اختصاصی MEDLINE, SID , Magiran ,PubMed ,SCOPUS, , Science Direct ,Cochrane بررسی صورت گرفت. در انتها از مجموع 126 مقاله جستجو شده 24 مقاله مرتبط با هدف مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‌ها در نهایت یافته ها در 2 طبقه کلی دسته بندی گردید:

1) پیامدهای نامطلوب ناشی از خشونت خانگی: الف) مشکلات عملکرد عاطفی و رفتاری (ترس، اختلال استرس پس از سانحه، مشکلات خواب، اضطراب جدایی از والدین، افزایش خشم) ب) مشکلات نگرشی و عملکرد شناختی (بی تفاوتی، کاهش توانایی اجتماعی، مشکلات یادگیری، آسیب بر ساختار مغز و توانایی تکلم) ج) مشکلات عملکرد جنسی (تجاوز). این پیامدها همچنین دارای اثرات بلند مدت (افزایش سوء مصرف مواد در نوجوانان، افکار مزاحم در نوجوانی که باعث افزایش بزهکاری، رفتار ضد اجتماعی، افزایش مشکلات روابط با همسالان، ، در پسران باعث ایجاد پرخاشگری، نافرمانی، جنایت، و در دختران باعث اضطراب و افسردگی) و کوتاه مدت (در نوزادی منجر به اختلالات خواب، تغذیه و کاهش وزن) می باشند.

 2) راهکارهای پیشگیری از خشونت خانگی: آشنایی پزشکان با علائم رایج در معرض خشونت، دسترسی آسان به خدمات و منابع حمایتی، شناسایی مشکلات بهداشت روانی کودکان توسط سازمان های خشونت خانگی، پرسش سوالات غربالگری با استفاده از شیوه ای غیرمستقیم، پرهیز از نقد و یا شرمسار کردن قربانی، تشویق گفتگوهای آزاد تجربیات کودکان، کمک به کودکان برای شناخت واکنشهای عاطفی خود نسبت به خشونت، تشویق الگوهای رفتاری مثبت، کمک به خانواده برای ایجاد یک محیط امن و پرورش دهنده، کاهش در معرض قرار گرفتن کودک در برابر خشونت، پیوند دادن فرزند و خانواده به منابع بهداشت روانی نظیر مدارس،گروه های اجتماعی، ایجاد یک فضای ایمن برای مادران و کودکان برای برقراری ارتباط، توقف سکوت در مورد خشونت های خانوادگی.

نتیجه گیری، مطالعات نشان می دهد که خشونت خانگی بر رفتار کودکان تاثیرات منفی دارد.حفاظت از کودکان و تسهیل در رشد آنها یکی از اساسی ترین ویژگی های خانواده است. با توجه به نگرانی ها برای کودکان که در معرض خشونت قرار می گیرند، اهمیت مداخله زودهنگام، به عنوان راهی برای محافظت در برابر خطرات شدید آنها بیشتر می شود.

کلید واژه ها: خشونت خانگی، کودک، پیامد خشونت خانگی

کلمات کلیدی: کلید واژه ها: خشونت خانگی، کودک، پیامد خشونت خانگی

ارجاع به مقاله
[1]
تقدسی کارگر س., حمزه گردشی ز., و شاه حسینی ز., “الف پیامدها و راهکارهای پیشگیری از خشونت خانگی در کودکان: یک مطالعه مروری”, Tavan, ج 1, ش 1, جولای 2021.

  • دفعات مشاهده مقاله: 362