راهکارهایی برای توانبخشی کودکان مبتلا به اختلال یادگیری خواندن

  • زهرا کاظمی 1
  • 1 دانشجو ارشد رواشناسی عمومی
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 1 شماره 1 (1400)
چاپ شده: 2021-07-15

چکیده

زمینه و هدف: درک مطلب خواندن یک مهارت اساسی در دبستان است. اگر کودکان مهارت خواندن داشته باشند، مواجهه با دروس دیگر آسان خواهد بود. دستاورد خواندن ضعیف کودکان در مدارس ابتدایی یکی از مهمترین نگرانی های آموزش است زیرا یکی از عوامل نبود موفقیت تحصیلی در دانش‌آموزان، وجود اختلالات یادگیری در آنان است که منجر به افت تحصیلی، کاهش اعتماد به نفس، عزت نفس و ترک تحصیل آنها می‌شود. بنابراین مداخلات و روش‌های آموزشی و درمانی مختلفی برای درمان و بهود اختلالات یادگیری به کار گرفته شده است که این مداخلات گاه اثربخشی مناسبی از خود نشان داده و در برخی موارد دیگر اثربخشی کافی نداشته و یا نتایج متناقض بوده است. که با توجه به‌ اهمیت مبحث فوق تا کنون تحقیقات زیادی در این حوزه انجام گرفته است و هدف پژوهش فعلی دستیابی به یک جمع بندی کلی در راستای موثرترین روش های آموزش و درمان کودکان مبتلا به اختلال یادگیری خواندن می باشد.

این پژوهش سعی شده تا با استفاده از روش مطالعه نظامند دستاورد های تحقیقات کیفی این حوزه جمع بندی شده و روش های مداخلات مؤثر و جدید اموزشی مورد توجه قرار گیرد.

یافته ها: نتایج حاصل از بررسی تحقیقات مختلف حاکی از آن بود که چهار روش درمانی پر طرفدار در کاهش عوارض اختلال یادگیری خواندن و توانبخشی مبتلایان عبارتند از: روش درمانی اورتون گلینگهام، روش درمانی دومن و دلاکاتو، نوروفيدبک و بازی درمانی.

نتیجه گیری: اختلالات یادگیری یکی از شایع ترین اختلالات به ویژه در سنین کودکی و نوجوانی محسوب می گردد، بنابراین تشخیص به موقع و زود هنگام (پیش از دبستان و یا سال اول دبستان) وشروع برنامه های آموزشی ویژه، در میزان موفقیت درمان وهمچنین طول مدت درمان بسیار مؤثر است. سعی شده در این مقاله با ذکر چند راهکار پرطرفدار توانبخشی کودکان مبتلا به اختلال یادگیری خواندن بر اهمیت این برنامه های آموزشی تاکید کنیم.

کلمات کلیدی: توانبخشی، اختلال یادگیری خواندن، روش درمانی گلینگهام

کلمات کلیدی: روش درمانی دومن، دلاکاتو، نوروفيدبک، بازی درمانی

ارجاع به مقاله
[1]
کاظمی ز., “راهکارهایی برای توانبخشی کودکان مبتلا به اختلال یادگیری خواندن”, Tavan, ج 1, ش 1, جولای 2021.

  • دفعات مشاهده مقاله: 729