نیازهای توانبخشی در بیماران نارسایی قلبی: یک مطالعه ی مروری

  • مژگان قلی تبار 1
  • نسرین داداشی 2
  • 1 دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 1 شماره 1 (1400)
چاپ شده: 2021-07-15

چکیده

زمینه و هدف: نارسایی قلبی بیماری مزمن، شایع و پرهزینه ای است که کیفیت زندگی، استقلال و توانایی عملکردی بیماران را تحت تاثیر قرار می دهد. مداخلات جامع و موثری جهت تسکین علائم، بهبود عملکرد و کیفیت زندگی این بیماران به کار گرفته شده است. در این بین توانبخشی به عنوان درمانی موثر، با هدف کاهش ناتوانی، بهبود کیفیت زندگی و عملکرد بیماران می باشد. شناسایی چالش های توانبخشی می تواند به افزایش کیفیت توانبخشی و در نتیجه بهبود عملکرد بیماران کمک کند. هدف از این مطالعه شناسایی چالش های توانبخشی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی است.

روش: در مطالعه ی مروری حاضر مقالاتی که از سالهای 2005 تا 2021 در پایگاههای الکترونیکی SID، Magiran Iran Medex, PubMed, Google Scholar، Cinahl ,Science Direct با کلید واژه¬های Rehabilitation, Heart Failure, Patient  انتشار یافته اند مورد بررسی قرار گرفته اند. مطالعاتی که به بررسی نیازهای توانبخشی بیماران نارسایی قلبی پرداخته اند طی دو مرحله بازبینی شدند. بر اساس معیارهای ورود و خروج در مرحله اول عنوان و چکیده و در مرحله دوم کل مقاله مورد بررسی قرار گرفت، نهایتاً 16مقاله وارد مطالعه شد.

یافته ها: از 16 مقاله راه یافته برای بررسی نهایی، 6 مقاله به صورت توصیفی مقطعی، 6 مقاله به صورت مداخله ای، 4 مقاله به صورت مروری بوده اند. بر اساس یافته های مطالعات مرور شده، مهمترین نیاز های توانبخشی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی شامل: "توانبخشی مبتنی بر ورزش"، "مراقبت از خود در منزل"، توانبخشی از راه دور"، "توانبخشی فیزیکی"، "مشاوره و آموزش"، "تحریک الکتریکی عضلانی" و "تکنیک های تغییر رفتار" می باشد.

نتیجه گیری: توانبخشی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی اهمیت بالایی دارد؛ بنابراین  نیاز است تا مراقبین سلامت اعم از پرستاران و تیم توانبخشی به نیازها و جنبه های اشاره شده در توانبخشی بیماران نارسایی قلبی توجه ویژه ای داشته باشند.

کلمات کلیدی: بیماران, نارسایی قلبی, توانبخشی

ارجاع به مقاله
[1]
قلی تبار م. و داداشی ن., “نیازهای توانبخشی در بیماران نارسایی قلبی: یک مطالعه ی مروری”, Tavan, ج 1, ش 1, جولای 2021.

  • دفعات مشاهده مقاله: 316