اخرین زمان درخواست گواهی های کنگره-30 تیر 403

2024-07-09

با توجه به اتمام زمان کنگره دوستانی که به هر نحوی در گواهی خود را دریافت نکردند فقط تا اخر تیر ماه به شماره زیر پیام ارسال کنند تا گواهی آنها پست شود. لازم به ذکر است با توجه به اینکه تنها مرجع رسمی اطلاع رسانی کنگره این وب سایت است ،استناد به صحبت های کارگروه اجرایی، علمی و ... همایش بعد از اتمام این تاریخ اعتباری ندارد و کنگره بعد از این تاریخ پاسخگو نخواهد بود.لذا  اخرین زمان درخواست گواهی از طریق تلگرام تا تاریخ 30 تیر ماه می باشد. بعد از این تاریخ گواهی ها در هفته اول مرداد پست خواهد شد. 

09046817160