نمایه سازی تمامی مقالات پذیرش شده ISC

2023-12-31

این کنگره در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام با کد اختصاصی:۰۲۲۳۰-۵۶۹۸۲ ثبت شده است و تمامی مقالات آن نیز در این پایگاه هم نمایه خواهند شد

download7.jpg