نمایه سازی دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران در ISC

2023-10-04

طی تصمیم گیری شورای سیاست گذاری کنگره چکیده مقالات ارسالی که مورد پذیرش نهایی قرار گرفته اند در پایگاه استنادی جهان اسلام-ای اس سی- نمایه خواهند شد. لازم به ذکر است که موافقت اولیه از طرف ای اس سی صورت گرفته است و بعد از ارسال اصل مدارک تا پایان مهر ماه نتیجه از همین بخش اعلام خواهد شد

download4.jpg